No Widgets found in the Sidebar

ប្រសិនបើអ្នកមានពងប្លាស្ទិចនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នក (ខ្ញុំធ្វើ) និងខ្សែប្លាស្ទិចឬថែមល្ហុងធ្មេញអ្នកអាចបង្កើត “ពស់” ដូចគ្នានឹង “ពស់” ដូចនេះដែរ។ ពងរបស់យើងទាំងអស់មានប្រហោងក្នុងពួកគេរួចហើយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកក៏ធ្វើដែរ។

ក្មេងធំអាចធ្វើខ្សែបាន។ ទារកអាចធ្វើឱ្យពស់ញ័រនិងបោះចោលនៅលើឥដ្ឋ។ រីករាយសម្រាប់គ្រួសារទាំងមូល!

By byknm

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.